2. Gün: CSS kod yapısı

CSS kodları iki bileşenden meydana gelir. Bunlarda ilki seçici, ikincisi ise seçiciye ait olan tanımlamalardır. Bunu şöyle örnekleyebiliriz. Bir sınıftaki Hasan adlı bir öğrencimiz var ve Hasan adlı öğrenciyi tanımlayan kelimeler var. Mesela Hasan’ı tanımlarsak örnek olarak şunu verebiliriz. Hasan { ders_durumu:Kötü, derse_hazirlik:yok denecek kadar az; } Şimdi burdaki örnekte ki Hasan ile öğrenciyi seçtik. …

Continue reading ‘2. Gün: CSS kod yapısı’ »