3.Gün: Gelişmiş Seçiciler

CSS’te class, id veya html etiketlerinden bir kombinasyon oluşturarak seçim yapılabilir. Örneğin bir Div etiketinde ki p elemanına ilişkin CSS kodu yazılacak olursa: div p { /* CSS kodlarımız  */ } yazılabilir. Aynı şekilde bir ID’nin içindeki bir Class’a ait bir p elemanını seçmek için aşağıdaki yapı kullanılabilir. #id’nin ismi .class’ın ismi p { /* …

Continue reading ‘3.Gün: Gelişmiş Seçiciler’ »

2. Gün: CSS kod yapısı

CSS kodları iki bileşenden meydana gelir. Bunlarda ilki seçici, ikincisi ise seçiciye ait olan tanımlamalardır. Bunu şöyle örnekleyebiliriz. Bir sınıftaki Hasan adlı bir öğrencimiz var ve Hasan adlı öğrenciyi tanımlayan kelimeler var. Mesela Hasan’ı tanımlarsak örnek olarak şunu verebiliriz. Hasan { ders_durumu:Kötü, derse_hazirlik:yok denecek kadar az; } Şimdi burdaki örnekte ki Hasan ile öğrenciyi seçtik. …

Continue reading ‘2. Gün: CSS kod yapısı’ »

1. Gün: CSS’e başlamak

Bir web sayfası iki kısımdan oluşur. Bunlardan ilki HTML’nin yaptığı kısım işaretleme, ikincisi ise CSS’in yaptığı stil verme. Şimdi ilk olarak işaretleme ne demek onu açıklamak gerekiyor. HTML’yi biz paragraflarımız, yazılarımız, resimlerimiz, videolarımız gibi nesneleri sayfamıza yerleştirmek için kullanıyoruz o kadar. Buna işaretleme adını veriyoruz. Yani sayfada nerede yazı var onu işaret ediyoruz. CSS’te ise …

Continue reading ‘1. Gün: CSS’e başlamak’ »